b.  
d.  
bur.  
ali.  
b. 12 Feb 1880, Linn, Kansas
d. 1928, age: 47
bur.  
ali.