b.  
d.  
bur.  
ali.  
b. abt 1892, Kansas
d.  
bur.  
ali.